Spelregels


De spelregels van Stichting Ringen om Volendam:


  • Het bestuur volgt bij de selectie van topsporters de criteria die NOC*NSF (met de bijbehorende sportbond) heeft opgesteld ten aanzien van topsporters (talentsporters en statusspelers). Dit wordt ook met hen afgestemd;
  • Topsporters die kans maken op de eerstvolgende Olympische Zomer Spelen krijgen voorrang, talentsporters die gaan voor de Olympische Spelen daarna komen vervolgens in aanmerking. Opgeven kan via contactformulier;
  • De ontwikkeling van de topsporter om hem/haar optimaal te laten presteren staat voorop;
  • Er vindt regelmatige afstemming plaats tussen het bestuur, de topsporter en de trainer en ouders;
  • Het bestuur, met daarin raadgevend advies van de bestuursleden topsport, bepaalt de verdeling tussen de topsporters;
  • Een vast percentage van de totale inkomsten wordt uitgegeven aan PR-matige zaken om de bedrijven/sponsors van een professionele tegenprestatie te voorzien en de topsporters te promoten als voorbeelden;